Vedtækter

Bestyrelsen

 

Tilmelding  Tilmelding til Mail-service ( Kun Medlemmer af SKJF. )

Indmelding  Indmeldelse i Skamling Jagtforening

E-mail   Hvis du vil Skrive til foreningen.

 

Du kan nu tilmelde dig til Skamling Jagtforenings Mail-service

Det vil sige at du fremover er indforstået med at modtage al din post fra foreningen Via E-mail.

Det vil spare foreningen for mange penge og en del arbejde, så hvis du har E-mail og melder dig til, vil vi blive meget glade.

1. Du vil løbende blive orienteret om hvad der sker i foreningen.

2. Vi vil sende dig alle de jagtrelaterede nyheder der måtte dukke op.

3. Du vil blive holdt orienteret om nye opdateringer på vores hjemmeside.

Så meld dig til, du skal bare trykke på Knappen Tilmelding og send mailen, så du er registreret (du behøves ikke skrive noget).

Du kan også blive medlem af Skamling Jagtforening, bare tryk på Knappen Indmeldelse, men husk at skrive dit medlemsnummer i Danmarks Jægerforbundet, Hvis du er medlem (det står bag på Jæger).


 


Lidt om foreningen

Skamling Jagtforening er oprettet den 21. februar 1972 ved en sammenlægning af Dalby og Sdr. Bjert Jagtforeninger. Medlemstallet har i en årrække ligget omkring de 100, men i det sidste par år er det steget til omkring 155.

Den nuværende bestyrelse har især prioriteret følgende:

1. Samarbejdet med de øvrige jagtforeninger i området foregår i det såkaldte Danmarks Jægerforbund Kolding. det er – foruden Skamling Jagtforening - alle jagtforeninger i Kolding Kommune.

2. Fællesjagter. vi leder stadig efter mulige arealer hvor vi kan få lov at afholde en jagt for medlemmerne.

   Fra efteråret 2009 deltager vi også i jagt på kommunens arealer, ca. 6 årlige jagter.

3. Hundetræning og deltagelse i apporteringskonkurrencer med henblik på at motivere hundeejerne til at holde træningen ved lige – også imellem jagtsæsonerne.

   I samarbejde med nabojagtforeningerne, og at arbejde hen imod etablering af bedre hundetræningsbaner.

4. At give medlemmerne mulighed for at træne og forbedre træfsikkerheden ved at arrangere flugtskydning,

Hvis besøget på foreningens hjemmeside har givet dig lyst til at blive optaget som medlem, kan det ske på denne side øverst eller ved henvendelse til kassereren, eller et af bestyrelsesmedlemmerne.