Om foreningen


Skamling Jagtforening er oprettet den 21. februar 1972 ved en sammenlægning af Dalby og Sdr. Bjert Jagtforeninger. Medlemstallet har i en årrække ligget omkring de 100, men i de sidste par år er det steget til omkring 150.


Fra efteråret 2009 deltager vi også i 6 årlige jagter, som afholdes på kommunens arealer. Deltagelse på disse jagter, vindes ved lodtrækning, på den årlige generalforsamling.