Henning Sørensen

Næstformand

Jens Mogensen

Grønt råd

Bent Junker-Hansen

Bent Hansen

Suppleant Camilla Johansen

Hjemmeside

Martin Sørensen

Søren Juul

Aktiviteter

Niels Larsen

Bestyrelsen

Formand

Kasser

Suppleant